חזרה לתוצאות חיפוש

הפעילות העונתית של קמחית ההדר Planococcus Citri (Risso) בפרדס, התנהגות הזכרים והשפעת משתני מלכודת הפרומון על לכידתם