חזרה לתוצאות חיפוש

הדברת נמטודות העפצים Meloidogyne incognita בגידול עגבניה אורגני

נזקים כלכליים בגידולי ירקות בחממות אורגניות עלולים להיגרם על ידי נגיעות בנמטודות יוצרות עפצים. נבחנה השפעתם של תוספים אורגניים (לשלשת עופות וקמח כותנה) בשילוב עם חיטוי סולרי וללא חיטוי סולרי על נמטודת העפצים בניסוי שדה בעין יהב בחממת עגבניות נגועה בנמטודות. נבחנו שתילי עגבנייה מורכבים (זן 1450-FA על הכנה בופור) ושתילים מקו רגיש לנמטודות של הזן 1450-FA. צמחי בוחן להערכת נגיעות בשורשים ודגימות קרקע נלקחו במהלך הניסוי כמו כן בוצעה הערכת יבול מחלקות שקילה. קומפוסט ותוספים אורגניים אחרים המכילים כמות גדולה של חנקן, עשויים להגביר את הפעילות המיקרוביאלית בקרקע ולהוריד אוכלוסיות של נמטודות ופטריות פאתוגניות. בהתפרקות חלק מתוספים אלה יש גם שחרור אמוניה הפועל ישירות נגד פאתוגנים. אולם השימוש בקומפוסט אינו תמיד יעיל. חיטוי סולרי יחד עם תוספים אורגניים עשוי להגביר יעילותם בהדברת הנמטודות. לחיטוי הסולרי השפעה ברורה והוא מהווה פתרון מצויין לבעייה העיקרית של נמטודות בניסוי זה. יתכן כי יריעת הנילון של החיטוי הסולרי אשר כיסתה את כל החלקות (ביקורת וחלקות מטופלות בתוספים) איפשרה לחומרים נדיפים ורעילים לעבור מחלקה לחלקה והגבירה את רמת ההדברה בחלקות הביקורת. מבין התוספים האורגניים שנבחנו בניסוי, נראה כי לקמח כותנה וזבל עופות עשוייה להיות תרומה מסויימת בהגדלת היבול בזנים מורכבים.