חזרה לתוצאות חיפוש

הדברת כנימת עש הטבק בטרכליום באמצעות האקרית AMBLYSEIUS SWIRSKII, אקרית EUSEIUS SCUTALIS ATHIAS ואויבים טבעיים נוספים

כנימת עש הטבק הנה מזיק קשה רב-פונדקאי הגורם נזקים כלכליים בחקלאות בכלל ולגידול פרחי הטרכליום בפרט. מזיק זה נחשב כמזיק הסגר והדרישות בשוורי היצוא הנן לקבל את פרחי הטרכליום עם נגיעות אפסית [...] עד כה טופל הטרכליום עם חומרים כימיים בלבד. פיתוח עמידות של המזיק כנגד החומרים השונים, העלייה במודעות לאיכות הסביבה, שמביאה למבחר חומרים שהולך ומצטמצם, הופעת תת מינים בעלי תכונות ביולוגיות ואקולוגיות שונות [...] וגורמים נוספים, מחייבים מציאת טיפול חדש או שונה כנגד המזיק. כנגד כע"ט נוסו עד כה מספר מדבירים ביולוגיים, ביניהם אקרית הסבירסקי [...] השייכת למשפחת Phytosediidae, הכוללת מינים רבים של אקריות טורפות, ביניהם האקרית פיטוס לימוני (אקרית הסקוטליס). [...] הניסוי בדק בעבר את יעילותה של אקרית הסבירסקי ולאחר חדירת אקרית הסקוטליס באופן טבעי, בדק את יעילותם של האויבים הטבעיים החודרים באופן טבעי ללא פיזור חיצוני, במטרה למצוא מדביר ביולוגי יעיל כנגד כע"ט בטרכליום. תוצאות הניסוי הראו שלהדברה הביולוגית כנגד כע"ט בטרכליום, הכוללת בעיקר את אקרית הסקוטליס, יעילות טובה, אולם אין ביכולתה להביע לנגיעות אפסית ולכן עדיין לא מהווה פתרון מלא לבעיה, כאשר מדובר במזיק הסגר. לאקרית זו יש גם קושי להתבסס בשדה כל עוד שאין פרחים, היות והיא זקוקה לאסקת פרחים להזנה ולהשלמת מחזור החיים. בשלב הבא בניסוי ייבדקו חומרים כימיים שישתלבו עם התבססות טבעית של האויבים הטבעיים על מנת ליצור הדברה משולבת ויעילה כנגד כע"ט בטרכליום.