חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ידידותית לסביבה של מחלת ריקבון פרי התמר הנגרמת על ידי Aspargillus niger

מחלת ריקבון פרי התמר פוגעת בעיקר בזנים מג'הול ודקל נור, גורמת להחמצה וקלקול הפרי והופכת אותו לבלתי ראוי למאכל אדם. המחלה נגרמת ע"י הפטריה Aspergillus niger התוקפת את הפרי בשלב החלפת הצבע עד סיום שלב הבוחל. לא ברור אם הפטרייה היא פתוגן ראשוני התוקף את הפרי בתנאים מתאימים או שהוא פתוגן משני התוקף את הפרי לאחר שנפגע חיצונית על ידי גורם אחר והפציעה מהווה זרז לנביטה והתפתחות הפתוגן ניסיונות להדברת המחלה ע"י פונגצידים לא עלו יפה ולמעשה אין כיום תכשיר יעיל לטיפולי מניעה והדברה. במחקר שבוצע במשך מספר שנים בערבה נמצא כי הפטרייה אנדמית (נפוצה באופן טבעי) במטעי תמרים בערבה ושוכנת בעיקר בקרקע. נבגי הפטרייה מופצים לצמרות העצים ולפרי כתוצאה מפעילות חקלאית ורוחות. הופעת המחלה קשורה לתנאי מזג אויר בעיקר לחות גבוהה. לאחרונה ישנה עליה בנגיעות במחלה במטעים הצפוניים של הערבה הדרומית. היות והתמר נאכל עם קליפתו וצרכני הפרי האירופאים רגישים מאד לגבי תכשירי ההדברה אותם הם מאשרים לשימוש מוצע לבחון את יעילות ההדברה של מספר תכשירים ידידותיים לסביבה שחלקם מאושרים לחקלאות אורגנית ומשמשים להדברת אספרגילוס בגידולים אחרים.