חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

דינאמיקת נוף בתת סירה קוצנית

דו"ח מסכם למחקר


מטרת המחקר היא לבחון את השפעת השילוב של ממשק חקלאי על דינמיקת נוף בתת הספר הנשלטת על ידי הסירה הקוצנית. המחקר מתמקד בדינמיקה של הסירה הקוצנית שהינה המין השיחני הדומיננטי במערכת שיחנית זו. נוף בתת הסירה מתאפיין בכתמיות דו- צורתית: כתמים הנוצרים על ידי הסירה הקוצנית, וכתמים של עשבוניים. שיח הסירה מתפשט במרחב בעזרת זרעים. כמו כן יוצר השיח שלוחות אשר משרישות, אך מידת התפשטותו על ידי ריבוי וגטטיבי אינה ידועה. מנגנון יצירת הכתמיות על ידי שני אופני ההתרבות (וגטטטיבי וריבוי מזרעים), וכל שכן דינמיקת התפשטות הכתמיות השיחנית של הסירה אינם ידועים. לתצורת הצומח של בתת הסירה חשיבות כלכלית עצומה: שטחי הבתה הינם שטחי המרעה העיקרים של צפון הנגב ואזור הים התיכון. בניגוד לתצורות של חורש, תצורת הנוף של שיחים ועשבוניים חד-שנתיים מספקת את הביומסה הצמחית הדרושה לעדר לאורך תקופה ארוכה יחסית, יחד עם זאת תנועת העדר בנוף פתוח זה קלה יחסית. בנוסף, בתת הספר הינה בעלת ערכי נוף וטבע יחודיים הנובעים ממגוון המינים הרב ומנוכחותם של מיני ספר המוגבלים לתצורת צומח זו. ואכן, אזור ספר זה הוגדר כ-Biodiversity hotspot for conservation priorities. במערכת שיחנית זו, שולבו במקביל פרקטיקות חקלאיות במשך אלפי שנים, מאז תחילת ההתיישבות האנושית באזור:
• רעיה.
• כריתה – שיחי הסירה עצמם שימשו כחומר לבעירה ביתית ולהזנת כבשני הסיד.
• עיבוד חקלאי – העיבוד נעשה בחלקות קטנות במורדות ובואדיות. במשך 400 השנים האחרונות, עלתה אינטנסיביות החקלאות, והבתה עצמה נדחקה לאזורים שהחקלאות לא נתאפשרה בהם.
אם כך, הפסיפס הנופי של הבתה שלפני תקופת ההתיישבות האחרונה, הווה מערכת אקולוגית יצרנית וכלכלית.
עם תחילת ההתיישבות באזור, לפני כ- 50 שנה, ננטשו שטחי החקלאות, הופסקה הכריתה והרעיה צומצמה עד מאוד. בעשור האחרון הבחינו אנשי המרעה ואנשי שמירת הטבע כי שיחי הסירה מתפשטים ומכסים שטחים נרחבים. תופעה זו גורמת לשנוי ביחס שבין עשבוניים לרב-שנתיים. ההשלכות הכלכליות והאקולוגיות הן צמצום שטחי המרעה וירידה במגוון המינים. ממדי התופעה ואופייה עדיין לא נחקרו והם אינם ידועים. עובדה זו מקשה על קביעת ממשק נכון המאפשר ניצול נכון של שטחי הבתה. מחקרים קודמים במערכות מרעה שיחניות יובשניות, הראו כי ממשק נכון המביא למקסמליזציה של יצרנות המערכת האקולוגית ותרומה כלכלית מרבית, מבוסס על יצירה ושמירה של כתמיות בשתי סקלות: כתמיות המערכת השיחנית, וכתמיות ברמת הנוף המורכבת מכתמים של המערכת השיחנית וכתמים מעשה ידי האדם.
המסגרת הרעיונית של מחקר זה, מונחית על ידי הרעיון כי גם במערכת הסירה הקוצנית אפשר כי מקסימליזציה ביצרנות תלויה ביחס הנכון בין כתמי שיח לכתמי סירה. אי לכך, להבנת הדינמיקה של הסירה במערכת אקולוגית זו תפקיד מרכזי בגיבוש דרכי ממשק המאפשרות יצירת פסיפס נופי בבתות הספר בארץ.