חזרה לתוצאות חיפוש

אפיון של איכות מי קולחין בדרגות טיהור שונות תוך התמקדות בריכוז והרכב של החומר האורגני המסיס בקולחין

החומר האורגני המומס (חא"מ) במי קולחין יכול לקשור תרכובות אורגניות ואנאורגאניות, להגדיל את הניידות שלהם, לזהם קרקע ולגרום להתפשטות זיהום בקרקע ובמי תהום. לכן, קיימת חשיבות רבה לאפיון של הרכב החא"מ במי קולחין, ולימוד השינויים האפשריים בהרכבו בתהליכי הטיפול בשפכים. מטרות המחקר הן: 1. אפיון של איכות המים וריכוז והרכב החא"מ במי קולחין ממתקני טיהור קולחין במו"פ לכיש, אילון, שפד"ן ורעננה; 2. מעקב אחרי הדינאמיקה של שינויים תקופתיים באיכות מי הקולחין הנ"ל; 3. לימוד יחסי הגומלין בין משתנים שונים במי הקולחין. [...] התוצאות הצביעו על המצאות קבוצות עיקריות של חומרים פלאורסנטים בחא"מ, ועל כך שקיימת דינאמיקה ושינויים בתכונות החא"מ בין תאריכי הדיגום השונים ושלבי הטיפול השונים. במתקני הטיהור בלכיש ובשפד"ן נמצא רכיב פלאורסנטי היחודי רק למתקן הספציפי. כמו כן, נראה כי יש שוני בהתנהגות המדדים המבטאים את החומר האורגני בהתאם לשלב הטיפול. כאשר בשלב הטיפול הביולוגי נצפו השינויים המשמעותיים ביותר. בשפד"ן ורעננה נצפו שינויים במהלך הטיפול גם במדדים המבטאים את החומר האנאורגאני.