חזרה לתוצאות חיפוש

אפיון כימי וספקטרוסקופי של מרכיבים אורגניים ואי-אורגניים התומכים באוכלוסיית המיקוראורגניזמים בקומפוסט המדכא פטריות פתוגניות לצמחים