חזרה לתוצאות חיפוש

אפיון גנטי ופיסיולוגי של אפוני בר ככלי לגיבוש מדניות שימור וכמקור לטפוח עתידי של קטניות לשחת וגרגרים

מסקנות: ההנחה בדבר מגוון אקוטיפי כתוצאה של המשרעת האקולוגית של מין זה בישראל אומתה. טיפוסים מצטיינים בתנאי מגבלת מים נמצאו במספר בתי גידול, בעיקר מאזורי ביניים אקלימיים. מומלץ לפעול להגנה על חלק מהאוכלוסיות על ידי הקטנת לחץ הרעיה באתרים אלו.