חזרה לתוצאות חיפוש

אפיון אוכלוסיות המיקרואורגניזמים בקומפוסט המדכא את הפטרייה הפתוגנית לצמחים Sclerotium rolfsii