חזרה לתוצאות חיפוש

אמידת ביקוש משולב למים שפירים, קולחים ומליחים ברמת החקלאי הבודד, הישוב והאזור וסימולציה של מדיניות במשק המים

על רקע עליית מחירי המים לחקלאות, הפחתת מכסות המים השפירים והמרתן במי קולחים, עולות שאלות לגבי מידת ההתאמה של המדיניות הקיימת של הקצאת מכסות המים ומחיריהם, ואילו שינויים בה עשויים לתרום לייעול השימוש במים בחקלאות. מטרות המחקר המוצע הן: 1. לאמוד באופן משולב את הביקוש למים לסוגיהם, באופן שיאפשר לבחון כיצד שינויים במחיר ובמכסות של מים מסוג כלשהו ישפיעו על השימוש בכלל סוגי המים, 2. להשתמש בתוצאות האמידה לעריכת סימולאציות של שינויי מדיניות ובחינת השפעותיהם. [...] דו"ח זה מציג תוצאות ראשוניות בלבד, המבוססות על סט נתונים שלם שהושלם עד כה אך ורק עבור השנים 1999-2002. דו"ח מלא וסופי יוגש בעוד כחצי שנה, לכשיסתיים תהליך איסוף הנתונים ועיבודם. סט הנתונים המלא יאפשר אמידה מהימנה יותר של פונקציות הביקוש ובניית מודל סימולציה לבחינת השפעות מדיניות ברמת החקלאי, היישוב, האזור וכן ברמה הארצית.