שימור מיני צומח נדירים בתוך פסיפס חקלאי בשפלה הדרומית – 2010


نوفمبر 17, 2017 שימור מיני צומח נדירים בתוך פסיפס חקלאי בשפלה הדרומית – 2010

שימור מיני צומח נדירים בתוך פסיפס חקלאי בשפלה הדרומית - 2010