מחקר: עמדות חקלאים על עשייה סביבתית

Dragos
נובמבר 9, 2017 מחקר: עמדות חקלאים על עשייה סביבתית

המטרה הכללית של מחקר זה היא ללמוד על מידת ההיכרות של חקלאים בישראל עם ההיבטים הסביבתיים של החקלאות בענפים שהם עוסקים בהם, לזהות את עמדותיהם בנושא אימוץ שיטות חקלאיות משמרות סביבה, לעמוד על מידת נכונותם לאמץ שיטות אלה ולזהות את מקורות הידע שהם מסתייעים בהם ללמידה על הנושא.


מאת אורית בנדס-יעקב, ד"ר דיויד דוניץ, עדי ברמניס, אלכסנדרה גלמן

מכון הנרייטה סאלד, אפריל 2015